Autotractari functioneaza pe baza unui dispecerat comun care preia comenzile si solicitarile dumneavoastra timp de 24/24 ore si 7 din 7 zile si reuneste un numar mare de firme de acelasi profil cu al nostru, firme atent selectionate si care au dovedit pana acum profesionalismul si competenta lor.

 

0742 333 400
0372 666 400
0723 566 400

Formular comanda de transport intern

Catre S.C. AUTO MILI S.R.L.


Prin prezenta (S.C.)cu sediul in
Str.Nr.C.U.I.J
Contul la bancaNr. cont

Solicitam transportul/tractarea unui autovehicul nou/second-hand, identificat prin urmatoarele date:


Autovehiculul va fi incarcat la adresa:


Localitatea:Cod:Strada:Nr:

Autovehiculul va fi descarcat la adresa:


Localitatea:Cod:Strada:Nr:

In cazul transporturilor externe, precizati vama de interior a destinului:
Pretul negociat este de:si va fi achitat prin:
la data:

ANEXA 1

OBLIGATIILE PRESTATORULUI

 1. Sa asigure mijlocul de transport adecvat, a carui capacitate este suficienta si în stare corespunzatoare, la data si ora fixata, conform comenzii ferme a Beneficiarului si în conditiile stabilite de comun accord
 2. Sa ia în primire marfa si sa întocmeasca dupa primirea marfii, documentele de transport
  Sa supravegheze încarcarea si descarcarea mijlocului de transport atât la locul de încarcare al beneficiarului cât si la locul de descarcare. Drepturile si obligatiile prestatorului în privinta încarcarii si descarcarii marfurilor sunt conforme cu reglementarile acordului CMR, ale acordului TIR precum si cu celelalte reglementari ale legislatiei de transport internationale si nationale
 3. Sa încarce si sa descarce marfa în si din mijloacele de transport

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

 1. Sa îndrume si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru efectuarea transporturilor în timp si pe ruta stabilita
 2. Sa încredinteze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de marfuri
 3. Sa confirme în documentele de transport efectuarea transportului, receptionarea si integritatea marfurilor sau orice alta observatie privind starea acestora
 4. Beneficiarul va asigura efectuarea platii formalitatilor vamale atât la export cât si la import
 5. Sa plateasca contravaloarea serviciilor de transport efectuate în baza prezentului contract
 6. Sa plateasca taxa de stationare pentru depasirea timpului de stationare acordat
 7. Sa completeze integral, sa semneze si sa stampileze formularul de comanda
 8. Sa emita garantie în favoarea Prestatorului pentru a asigura plata serviciilor efectuate. În acest sens, la descarcarea marfii Beneficiarul va remite Prestatorului o fila de CEC în alb, semnata si stampilata sau un BO semnat si stampilat, avalizat de catre asociatul si administratorul firmei, care va fi utlizat de catre Prestator pentru recuperarea debitelor sale ca urmare a neefectuarii platii de catre Beneficiar conform formularului de comanda.

DREPTURILE PRESTATORULUI

 1. Sa refuze eliberarea marfii la destinatie pentru neplata taxelor de transport sau nerestituirea unui exemplar din documentul de transport subscris de caraus, existenta unui sechestru asigurator sau pentru motive de ordine publica, în baza unor reglementari vamale, sanitare ori de politie;
 2. Sa i se restituie cheltuielile necesare si utile ce le-a facut cu transportul marfii, taxele vamale, de magazinaj, avansuri, precum si pretul de transport convenit ori obisnuit;
 3. De gaj si de retentie pentru marfurile transportate, în baza caruia cere judecatoriei vânzarea totala sau paraiala a marfii;
 4. Are drept de retentie asupra marfurilor transportate pâna când primeste pretul convenit pentru transportul efectuat;
 5. Are drept de retentie asupra marfurilor daca nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el. Carausul are deci privilegiul asupra marfurilor transportate pâna la predarea lor destinatarului.

PRETUL TRANSPORTULUI

Pretul transportului este cel mentionat în formularul de comanda. Pentru depasirea timpului de stationare acordat se va percepe o taxa de stationare de 500 Euro pe zi.


RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Raspunderea beneficiarului

 1. În cazul în care pe durata transportului se constata de catre organele de control abilitate de lege, ca s-a depasit greutatea maxima admisa prin lege, corespunzatoare categoriei de drum pe care se efectueaza transportul, iar beneficiarul nu a anuntat transportatorul în scris pentru a obtine autorizatiile necesare efectuarii transportului respectiv, beneficiarul se obliga sa suporte toate amenzile si penalitatile care se aplica transportatorului
 2. Beneficiarul va raspunde pentru plata la termen a contravaloarei transportului, orice întârziere ducând la plata de penalitati
 3. Beneficiarul îsi asuma responsabilitatea pentru orice consecinte nefavorabile rezultate ca urmare a unor date incorecte sau incomplete privind comanda de transport cât si documentele însotitoare ale marfii

Raspunderea prestatorului

 1. În cazul avarierii marfii în timpul transportului si din culpa prestatorului, despagubirea la care va fi obligat consta în suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune
 2. Daca marfa a ajuns la destinatie cu deprecieri calitative, datorita depasirii termenului de executare a transportului, carausul va fi obligat la plata despagubirilor corespunzatoare. Carausul va fi exonerat de raspundere daca va putea dovedi ca pierderea sau avaria marfurilor au fost cauzate din motive de forta majora, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura marfii, etc

Declar ca am luat la cunostinta si am însusit prevederile contractuale din Anexa 1, care sunt aplicabile sub orice conditie.